Personvernerklæring for Wikka Norge AS med datterselskap

Ditt personvern er viktig for Wikka Norge med datterselskaper. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Wikka Norge med datterselskap skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.


Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Wikka Norge AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene i Wikka Norge AS med datterselskap. Det er vår vurdering at det er Wikka Norge AS som er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i Wikka Norge AS med datterselskap, jf. oversikt nedenfor.

Vår behandling av personopplysninger

Wikka Norge AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:


Drift av kjøpesenter

- For å kunne drifte vårt online kjøpesenter er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til leietagere, herunder navn og kontaktinformasjon hos kontaktpersoner hos leietagere, og navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel svindelsjekk.


Utleie av plass på Wikka.no

- I forbindelse med utleie av plass på Wikka.no er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietagere.

for å kunne inngå eller oppfylle avtaler om utleie av plass på Wikka.no er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kredittsjekk (for utleie), mv.


Wikka Kundeklubb

- Vårt online kjøpesenter har kundeklubb der medlemmer får tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post eller SMS. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. I tillegg kan medlemmene velge å registrere interesser, antall barn og alder på barn.


Enhver informasjon vi samler inn fra deg kan også brukes på følgende måter.

Vi samler inn informasjon fra deg når du registrerer deg på vår side, bestiller, abonnerer på nyhetsbrev eller fyller ut et skjema.

Når du bestiller eller registrerer på vår side, kan det hende du blir bedt om å skrive inn ditt navn, e-postadresse eller postadresse. Du kan imidlertid besøke nettstedet vårt anonymt om ønskelig men det vil ikke være mulig å utføre kjøp, registreringer eller annet hvis du ikke er enig i personvernerklæringen vår.


Å tilpasse din opplevelse

(din informasjon hjelper oss til å bedre reagere på dine individuelle behov)


For å forbedre nettstedet vårt

(vi streber kontinuerlig for å forbedre våre nettsider tilbud basert på informasjon og tilbakemelding vi

mottar fra deg)


For å forbedre kundeservice

(informasjonen hjelper oss med å reagere mer effektivt på kundeserviceforespørsler og støttebehov)


Å behandle transaksjoner

Din informasjon, enten offentlig eller privat, vil ikke bli solgt, utvekslet, overført eller gitt til noen annen bedrift av noe grunner uten ditt samtykke, annet enn for det uttrykkelige formål med å levere det kjøpte produktet eller tjenesten som ble forespurt.


Å administrere en konkurranse, kampanje, undersøkelse eller annen sidefunksjon

For å sende periodiske e-poster

E-postadressen du oppgir for ordrebehandling, kan brukes til å sende deg informasjon og oppdateringer vedrørende bestillingen din, i tillegg til å motta sporadiske tilbud/nyheter, oppdateringer, relatert produkt eller serviceinformasjon, etc.


Merk: du kan når som helst vil avmelde deg fra å motta fremtidige e-postmeldinger, inkludert detaljerte abonnementanvisninger nederst på hver e-post.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk, ordre eller betalingsunderlag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap i Wikka Norge AS med datterselskap og med samarbeidende selskap i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften.

Ubetalte fordringer vil f. eks. bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet og tilgjengelighet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Wikka Norge AS sine retningslinjer og rutiner for personvern.

Vi har implementert en rekke sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten til din personlige informasjon når du, legger inn en bestilling eller sender inn et eller flere av våre skjemaer eller at vi får tilgang til dine personlige opplysninger.

Vi bruker en sikker server. All tilsendt sensitiv informasjon overføres via SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og krypteres deretter inn i vår Betalingsgateway-leverandørdatabase for kun å være tilgjengelig av de som er autorisert med spesielle tilgangsrettigheter til slike systemer, og er pålagt å beholde informasjonen konfidensielt.


Tredjepart, linker og annet

Av og til, etter vårt skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på vår nettside. Disse tredjeparts sider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har derfor ikke noe ansvar eller ansvar for innholdet og aktivitetene til disse tilknyttede nettstedene. Likevel søker vi å beskytte integriteten til nettstedet vårt oppfordrer til tilbakemelding om disse nettstedene. Wikka.no er et kjøpesenter på nett og det finnes derfor mange lokale enkeltstående butikker som selger sine varer på våre nettsider, butikkene er uansett bundet til våre retningslinjer, policy og handelsbetingelser men enkelte unntak kan forekomme. Butikkene er også bundet av vår samarbeidsavtale og enhver tvist mellom butikk og sluttkunde skal løses mellom disse parter. Wikka vil uansett følge den eventuelle tvisten opp og finne ut hvor skylden ligger, hvis ikke dette er mulig skal saken bringes inn for retten.


Bruk av databehandlere

Wikka Norge AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Wikka Norge AS lagres på servere i Norge og Europa.


BRUKer vi informasjonskapsler?

Ja (Cookies er små filer som et nettsted eller dets tjenesteleverandør overfører til datamaskinens harddisk via nettleseren din (hvis du tillater det) som gjør det mulig for nettstedene eller tjenesteleverandørene å gjenkjenne nettleseren din og fange opp og huske visse opplysninger).

Vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å huske og behandle varene i handlekurven, forstå og lagre dine preferanser for fremtidige besøk og reklame.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.


Spørsmål

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg, eller innsigelser til Wikka Norges behandling av personopplysninger, kan rettes til Wikka Norge AS fortrinnsvis per post:

Wikka Norge AS - Gudrunsvei 21, 3913 Porsgrunn

Eventuelt E-post til : post@wikka.no

Ditt samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår personvernpolicy.


Endringer i personvernreglene våre

Hvis vi bestemmer oss for å endre retningslinjene for personvern, legger vi inn endringene på denne siden, og / eller oppdaterer endringsdatoen for personvernspolicy nedenfor.


Denne policyen ble sist endret 01.10.2018