Saga

Historiske smykker

SAGA
Det finnes i dag mange varianter av såkalte «Vikingsmykker». De fleste er fantasi «inspirert av» en tidsepoke. SAGA og Maria er annerledes. Dette er nøyaktige replikaer av smykker som er funnet fra henholdsvis vikingtiden (SAGA) og middelalderen (Maria). Originalene kan for øvrig sees på Kulturhistorisk Museum. SAGA er kanskje en av de mest kjente merkevarene i smykkeindustrien i Norge i dag. Helt fra de ble utarbeidet av det kjente gullsmedfirmaet David-Andersen på 1950 tallet har smykkene hatt en sterk plass hos mange gullsmeder og ikke minst forbrukere. Selv om smykkene ble skapt for nesten 1000 år siden så passer det litt rustikke utrykket fint inn i dagens stil. Da snakker man godt design. Selv om de fleste forbinder SAGA med smykker i oksydert sølv så produseres de også i gult gull.

MARIA
Mindre kjent enn SAGA er Maria smykkene som har sitt opphav i middelalderen. Felles med SAGA så har også dette opphav i samarbeide mellom David-Andersen og Kulturhistorisk Museum. Ift smykkenes design kan vi lese utviklingen i Norge. Kristendommen var kommet og mange av produktene har klare referanser til epoken.

SMYKKER MED HISTORIE
For de som ønsker smykker med en historie og dypere tilhørighet så representerer begge disse kolleksjonene noe helt spesielt. Ett virkelig statement smykke men på en annen måte.Det er ingen produkter i denne seksjonen