Vossasylv

Om oss

Produksjon av syljeVossasylv produserar bunadsølv til mange ulike bunader og drakter. Me er 4 gullsmedar, derav 2 meistrar. Alle delar til bunadsølvet vert laga i eigne produksjonslokale. Noko vert stansa ut og noko støypt. Det er svært mange ulike komponentar som ver sett saman til ulike søljer for heile landet. Etter lodding og overflatebehandling, gjenstår montering og klargjering for utsending til kunde.

Produksjon av bunadsølv

Historie

Vossasylv Jakob Rongve AS er ei familiebedrift som driv med produksjon av bunadsølv. Firmaet vart starta som personleg selskap i 1976, og vart seinare familieeigd aksjeselskap i 1988.

Dei fyrste 20 åra husa kjellaren heime i bustadhuset verkstaden, men i 1997 vart verksemda flytta til noverande lokale i Brynaskogen, Voss.

Arbeidsstokken har auka etter kvart, og tel no 6 tilsette. I tillegg er det 4 som jobbar heimefrå.

Det er ingen produkter i denne seksjonen